3000 PSI-SH

Priključak "P" NP19 SH
Priključak "P" NP19 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP19 SH
 1.000,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.201,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP19 Ø 44.5 SH
Priključak "P" NP19 Ø 44.5 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP19 SH
 1.391,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.670,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP25 SH
Priključak "P" NP25 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP25 SH
 1.417,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.701,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP19 SH
Priključak "P2" NP19 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP19 SH
 1.663,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.996,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP19 SH
Priključak "P1" NP19 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP19 SH
 1.751,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.102,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP25 Ø 50.8 SH
Priključak "P" NP25 Ø 50.8 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 1.940,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.328,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP32 SH
Priključak "P" NP32 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP32 SH
 1.940,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.328,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP25 Ø 38.1 SH
Priključak "P2" NP25 Ø 38.1 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP25 SH
 1.942,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.331,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP25 SH
Priključak "P2" NP25 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP25 SH
 2.268,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.722,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP25 SH
Priključak "P1" NP25 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP25 SH
 2.268,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.722,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP19 Ø 44.5 SH
Priključak "P1" NP19 Ø 44.5 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP19 SH
 2.330,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.797,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP19 Ø 44.5 SH
Priključak "P2" NP19 Ø 44.5 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP19 SH
 2.330,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.797,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP25 Ø 50.8 SH
Priključak "P1" NP25 Ø 50.8 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 3.052,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.663,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP32 SH
Priključak "P1" NP32 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP32 SH
 3.052,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.663,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP25 Ø 50.8 SH
Priključak "P2" NP25 Ø 50.8 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 3.315,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.979,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP32 SH
Priključak "P2" NP32 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 3.315,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.979,00 RSD (porezi su uključeni)