3000 PSI-SH

Priključak "P" NP19 SH
Priključak "P" NP19 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP19 SH
 1.135,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.362,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP19 Ø 44.5 SH
Priključak "P" NP19 Ø 44.5 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP19 SH
 1.579,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.895,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP25 SH
Priključak "P" NP25 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP25 SH
 1.606,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.928,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP19 SH
Priključak "P2" NP19 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP19 SH
 1.885,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.263,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP19 SH
Priključak "P1" NP19 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP19 SH
 1.985,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.383,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP25 Ø 50.8 SH
Priključak "P" NP25 Ø 50.8 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 2.200,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.640,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP32 SH
Priključak "P" NP32 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP32 SH
 2.200,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.640,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP25 Ø 38.1 SH
Priključak "P2" NP25 Ø 38.1 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP25 SH
 2.203,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.644,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP25 SH
Priključak "P2" NP25 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP25 SH
 2.571,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.086,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP25 SH
Priključak "P1" NP25 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP25 SH
 2.571,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.086,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP19 Ø 44.5 SH
Priključak "P1" NP19 Ø 44.5 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP19 SH
 2.643,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.172,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP19 Ø 44.5 SH
Priključak "P2" NP19 Ø 44.5 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP19 SH
 2.643,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.172,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP25 Ø 50.8 SH
Priključak "P2" NP25 Ø 50.8 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 3.460,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 4.152,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP25 Ø 50.8 SH
Priključak "P1" NP25 Ø 50.8 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 3.460,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 4.153,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP32 SH
Priključak "P1" NP32 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP32 SH
 3.460,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 4.153,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP32 SH
Priključak "P2" NP32 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 3.760,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 4.512,00 RSD (porezi su uključeni)