3000 PSI-SH

Priključak "P" NP19 SH
Priključak "P" NP19 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP19 SH
 953,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.143,60 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP19 Ø 44.5 SH
Priključak "P" NP19 Ø 44.5 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP19 SH
 1.325,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.590,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP25 SH
Priključak "P" NP25 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP25 SH
 1.350,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.620,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP19 SH
Priključak "P2" NP19 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP19 SH
 1.584,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.900,80 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP19 SH
Priključak "P1" NP19 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP19 SH
 1.668,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.001,60 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP25 Ø 50.8 SH
Priključak "P" NP25 Ø 50.8 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 1.848,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.217,60 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP32 SH
Priključak "P" NP32 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP32 SH
 1.848,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.217,60 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP25 Ø 38.1 SH
Priključak "P2" NP25 Ø 38.1 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP25 SH
 1.850,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.220,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP25 SH
Priključak "P2" NP25 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP25 SH
 2.160,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.592,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP25 SH
Priključak "P1" NP25 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP25 SH
 2.160,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.592,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP19 Ø 44.5 SH
Priključak "P1" NP19 Ø 44.5 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP19 SH
 2.220,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.664,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP19 Ø 44.5 SH
Priključak "P2" NP19 Ø 44.5 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP19 SH
 2.220,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.664,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP25 Ø 50.8 SH
Priključak "P1" NP25 Ø 50.8 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 2.907,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.488,40 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP32 SH
Priključak "P1" NP32 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP32 SH
 2.907,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.488,40 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP25 Ø 50.8 SH
Priključak "P2" NP25 Ø 50.8 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 3.158,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.789,60 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP32 SH
Priključak "P2" NP32 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 3.158,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.789,60 RSD (porezi su uključeni)