3000 PSI-SH

Priključak "P" NP19 SH
Priključak "P" NP19 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP19 SH
 1.050,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.261,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP19 Ø 44.5 SH
Priključak "P" NP19 Ø 44.5 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP19 SH
 1.461,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.754,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP25 SH
Priključak "P" NP25 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP25 SH
 1.488,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.786,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP19 SH
Priključak "P2" NP19 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP19 SH
 1.746,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.096,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP19 SH
Priključak "P1" NP19 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP19 SH
 1.839,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.207,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP25 Ø 50.8 SH
Priključak "P" NP25 Ø 50.8 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 2.036,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.444,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P" NP32 SH
Priključak "P" NP32 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP32 SH
 2.036,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.444,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP25 Ø 38.1 SH
Priključak "P2" NP25 Ø 38.1 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 38.1 NP25 SH
 2.040,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.448,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP25 SH
Priključak "P2" NP25 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP25 SH
 2.381,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.858,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP25 SH
Priključak "P1" NP25 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP25 SH
 2.381,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.858,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP19 Ø 44.5 SH
Priključak "P1" NP19 Ø 44.5 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP19 SH
 2.447,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.937,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP19 Ø 44.5 SH
Priključak "P2" NP19 Ø 44.5 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 44.5 NP19 SH
 2.447,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.937,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP25 Ø 50.8 SH
Priključak "P1" NP25 Ø 50.8 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 3.205,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.846,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P1" NP32 SH
Priključak "P1" NP32 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P1" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP32 SH
 3.205,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.846,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP25 Ø 50.8 SH
Priključak "P2" NP25 Ø 50.8 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 3.481,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 4.178,00 RSD (porezi su uključeni)
Priključak "P2" NP32 SH
Priključak "P2" NP32 SH 3000 PSI-SH
Priključak "P2" SAE 3000 psi Ø 50.8 NP25 SH
 3.481,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 4.178,00 RSD (porezi su uključeni)