A/C PRIKLJUCCI

ČAURA NP8 METALNA
ČAURA NP8 METALNA A/C PRIKLJUCCI
ČAURA ZA A/C CREVO UNUTRAŠNJEG PREČNIKA 8 mm (5/16)-METALNA
 60,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 72,00 RSD (porezi su uključeni)
ČAURA NP10 METALNA
ČAURA NP10 METALNA A/C PRIKLJUCCI
ČAURA ZA A/C CREVO UNUTRAŠNJEG PREČNIKA 10 mm (13/32)-METALNA
 60,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 72,00 RSD (porezi su uključeni)
ČAURA NP8 AL
ČAURA NP8 AL A/C PRIKLJUCCI
ČAURA ZA A/C CREVO UNUTRAŠNJEG PREČNIKA 8 mm (5/16)-ALUINIJUMSKA
 70,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 84,00 RSD (porezi su uključeni)
ČAURA NP10 AL
ČAURA NP10 AL A/C PRIKLJUCCI
ČAURA ZA A/C CREVO UNUTRAŠNJEG PREČNIKA 10 mm (13/32)-ALUINIJUMSKA
 70,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 84,00 RSD (porezi su uključeni)
ČAURA NP12 METALNA
ČAURA NP12 METALNA A/C PRIKLJUCCI
ČAURA ZA A/C CREVO UNUTRAŠNJEG PREČNIKA 12 mm (1/2)-METALNA
 70,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 84,00 RSD (porezi su uključeni)
ČAURA NP12 AL
ČAURA NP12 AL A/C PRIKLJUCCI
ČAURA ZA A/C CREVO UNUTRAŠNJEG PREČNIKA 12 mm (1/2)-ALUINIJUMSKA
 80,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 96,00 RSD (porezi su uključeni)
ČAURA NP16 METALNA
ČAURA NP16 METALNA A/C PRIKLJUCCI
ČAURA ZA A/C CREVO UNUTRAŠNJEG PREČNIKA 16 mm (5/8)-METALNA
 80,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 96,00 RSD (porezi su uključeni)
ČAURA NP16 AL
ČAURA NP16 AL A/C PRIKLJUCCI
ČAURA ZA A/C CREVO UNUTRAŠNJEG PREČNIKA 16 mm (5/8)-ALUINIJUMSKA
 90,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 108,00 RSD (porezi su uključeni)