A62 (DKM60 KRIVINA 90)

PRILJUČAK A62 (DKM 60 KRIVINA 90) NP8 M16x1,5
PRILJUČAK A62 (DKM 60 KRIVINA 90) NP8 M16x1,5 A62 (DKM60 KRIVINA 90)
PIKJLUČAK SA MATICOM M16x1, 5, KRIVINA 90°, UGAO ZAPTIVANJA 60° ZA CREVO NP8, (PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE...
 241,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 290,00 RSD (porezi su uključeni)
PRILJUČAK A62 (DKM 60 KRIVINA 90) NP8 M18x1,5
PRILJUČAK A62 (DKM 60 KRIVINA 90) NP8 M18x1,5 A62 (DKM60 KRIVINA 90)
PIKJLUČAK SA MATICOM M18x1, 5, KRIVINA 90°, UGAO ZAPTIVANJA 60° ZA CREVO NP8, (PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE...
 255,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 307,00 RSD (porezi su uključeni)
PRILJUČAK A62 (DKM 60 KRIVINA 90) NP10 M18x1,5
PRILJUČAK A62 (DKM 60 KRIVINA 90) NP10 M18x1,5 A62 (DKM60 KRIVINA 90)
PIKJLUČAK SA MATICOM M18x1, 5, KRIVINA 90°, UGAO ZAPTIVANJA 60° ZA CREVO NP10, (PRIKLJUČCI ZA...
 255,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 307,00 RSD (porezi su uključeni)
PRILJUČAK A62 (DKM 60 KRIVINA 90) NP10 M20x1,5
PRILJUČAK A62 (DKM 60 KRIVINA 90) NP10 M20x1,5 A62 (DKM60 KRIVINA 90)
PIKJLUČAK SA MATICOM M20x1, 5, KRIVINA 90°, UGAO ZAPTIVANJA 60° ZA CREVO NP10, (PRIKLJUČCI ZA...
 345,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 415,00 RSD (porezi su uključeni)
PRILJUČAK A62 (DKM 60 KRIVINA 90) NP12 M22x1,5
PRILJUČAK A62 (DKM 60 KRIVINA 90) NP12 M22x1,5 A62 (DKM60 KRIVINA 90)
PIKJLUČAK SA MATICOM M22x1, 5, KRIVINA 90°, UGAO ZAPTIVANJA 60° ZA CREVO NP12, (PRIKLJUČCI ZA...
 345,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 415,00 RSD (porezi su uključeni)
PRILJUČAK A62 (DKM 60 KRIVINA 90) NP16 M24x1,5
PRILJUČAK A62 (DKM 60 KRIVINA 90) NP16 M24x1,5 A62 (DKM60 KRIVINA 90)
PIKJLUČAK SA MATICOM M24x1, 5, KRIVINA 90°, UGAO ZAPTIVANJA 60° ZA CREVO NP16, (PRIKLJUČCI ZA...
 461,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 554,00 RSD (porezi su uključeni)