NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....

SPA Ø6-Ø4
SPA Ø6-Ø4 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE SA CREVA Ø6 NA CREVO Ø4
 65,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 78,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø8-Ø6
SPA Ø8-Ø6 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE SA CREVA Ø8 NA CREVO Ø6
 76,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 92,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø10-Ø8
SPA Ø10-Ø8 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE SA CREVA Ø10 NA CREVO Ø8
 90,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 109,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø10-Ø6
SPA Ø10-Ø6 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø10 NA CREVO Ø6
 90,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 109,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø12-Ø8
SPA Ø12-Ø8 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø12 NA CREVO Ø8
 101,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 122,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø12-Ø10
SPA Ø12-Ø10 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø12 NA CREVO Ø10
 106,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 128,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø16-Ø12
SPA Ø16-Ø12 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø16 NA CREVO Ø12
 226,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 272,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø14-Ø12
SPA Ø14-Ø12 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø14 NA CREVO Ø12
 310,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 372,00 RSD (porezi su uključeni)