NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....

SPA Ø6-Ø4
SPA Ø6-Ø4 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE SA CREVA Ø6 NA CREVO Ø4
65,00  RSD (porezi nisu uključeni)
78,00  RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø8-Ø6
SPA Ø8-Ø6 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE SA CREVA Ø8 NA CREVO Ø6
76,67  RSD (porezi nisu uključeni)
92,00  RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø10-Ø8
SPA Ø10-Ø8 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE SA CREVA Ø10 NA CREVO Ø8
90,83  RSD (porezi nisu uključeni)
109,00  RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø10-Ø6
SPA Ø10-Ø6 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø10 NA CREVO Ø6
90,83  RSD (porezi nisu uključeni)
109,00  RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø12-Ø8
SPA Ø12-Ø8 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø12 NA CREVO Ø8
101,67  RSD (porezi nisu uključeni)
122,00  RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø12-Ø10
SPA Ø12-Ø10 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø12 NA CREVO Ø10
106,67  RSD (porezi nisu uključeni)
128,00  RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø16-Ø12
SPA Ø16-Ø12 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø16 NA CREVO Ø12
226,67  RSD (porezi nisu uključeni)
272,00  RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø14-Ø12
SPA Ø14-Ø12 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø14 NA CREVO Ø12
310,00  RSD (porezi nisu uključeni)
372,00  RSD (porezi su uključeni)