NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....

SPA Ø6-Ø4
SPA Ø6-Ø4 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE SA CREVA Ø6 NA CREVO Ø4
 60,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 72,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø8-Ø6
SPA Ø8-Ø6 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE SA CREVA Ø8 NA CREVO Ø6
 71,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 86,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø10-Ø8
SPA Ø10-Ø8 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE SA CREVA Ø10 NA CREVO Ø8
 84,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 101,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø10-Ø6
SPA Ø10-Ø6 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø10 NA CREVO Ø6
 84,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 101,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø12-Ø8
SPA Ø12-Ø8 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø12 NA CREVO Ø8
 94,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 113,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø12-Ø10
SPA Ø12-Ø10 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø12 NA CREVO Ø10
 99,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 119,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø16-Ø12
SPA Ø16-Ø12 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø16 NA CREVO Ø12
 210,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 252,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA Ø14-Ø12
SPA Ø14-Ø12 NASTAVNI REDUKCIONI PRIKLJUČAK SPA..../....
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA Ø14 NA CREVO Ø12
 286,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 344,00 RSD (porezi su uključeni)