NASTAVNO-UVRTNI METRIČKI SPA...M

SPA04-M5
SPA04-M5 NASTAVNO-UVRTNI METRIČKI SPA...M
Nastavno-uvrtni priključak za pneumatiku Ø4-M5
 61,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 74,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA04-M6
SPA04-M6 NASTAVNO-UVRTNI METRIČKI SPA...M
Nastavno-uvrtni priključak za pneumatiku Ø4-M6
 61,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 74,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA06-M5
SPA06-M5 NASTAVNO-UVRTNI METRIČKI SPA...M
Nastavno-uvrtni priključak za pneumatiku Ø6-M5
 68,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 82,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA06-M6
SPA06-M6 NASTAVNO-UVRTNI METRIČKI SPA...M
Nastavno-uvrtni priključak za pneumatiku Ø6-M6
 68,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 82,00 RSD (porezi su uključeni)