NASTAVNO-UVRTNI METRIČKI SPA...M

SPA04-M5
SPA04-M5 NASTAVNO-UVRTNI METRIČKI SPA...M
Nastavno-uvrtni priključak za pneumatiku Ø4-M5
 57,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 69,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA04-M6
SPA04-M6 NASTAVNO-UVRTNI METRIČKI SPA...M
Nastavno-uvrtni priključak za pneumatiku Ø4-M6
 57,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 69,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA06-M5
SPA06-M5 NASTAVNO-UVRTNI METRIČKI SPA...M
Nastavno-uvrtni priključak za pneumatiku Ø6-M5
 63,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 76,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA06-M6
SPA06-M6 NASTAVNO-UVRTNI METRIČKI SPA...M
Nastavno-uvrtni priključak za pneumatiku Ø6-M6
 63,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 76,00 RSD (porezi su uključeni)