ORFS- SH

O (ORFS) NP25 1.7/16 INTERLOCK
O (ORFS) NP25 1.7/16 INTERLOCK ORFS- SH
Prikjljučak sa maticom 1.7/16 ORFS, interlock, maksimalni pritisak 414 bar
 1.965,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.358,00 RSD (porezi su uključeni)
O1 (ORFS) NP25 1.7/16 INTERLOCK
O1 (ORFS) NP25 1.7/16 INTERLOCK ORFS- SH
Prikjljučak sa maticom 1.11/16 ORFS, 45º ugao, interlock, maksimalni pritisak 410 bar
 1.965,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.358,00 RSD (porezi su uključeni)
O2 (ORFS) NP25 1.7/16 INTERLOCK
O2 (ORFS) NP25 1.7/16 INTERLOCK ORFS- SH
Prikjljučak sa maticom 1.7/16 ORFS, 90º ugao, interlock, maksimalni pritisak 410 bar
 2.084,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.501,00 RSD (porezi su uključeni)
O (ORFS) NP32 1.7/16 INTERLOCK
O (ORFS) NP32 1.7/16 INTERLOCK ORFS- SH
Prikjljučak sa maticom 1.11/16 ORFS, interlock, maksimalni pritisak 250 bar
 2.620,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.144,00 RSD (porezi su uključeni)
O1 (ORFS) NP32 1.11/16 INTERLOCK
O1 (ORFS) NP32 1.11/16 INTERLOCK ORFS- SH
Prikjljučak sa maticom 1.11/16 ORFS, 45º ugao, interlock, maksimalni pritisak 250 bar
 3.929,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 4.715,00 RSD (porezi su uključeni)
O2 (ORFS) NP32 1.11/16 INTERLOCK
O2 (ORFS) NP32 1.11/16 INTERLOCK ORFS- SH
Prikjljučak sa maticom 1.11/16 ORFS, 90º ugao, interlock, maksimalni pritisak 250 bar
 3.929,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 4.715,00 RSD (porezi su uključeni)