PNEUMATSKA T-racva PVC

SPAT06
SPAT06 PNEUMATSKA T-racva PVC
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 6
 60,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 72,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT04
SPAT04 PNEUMATSKA T-racva PVC
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 4
 60,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 72,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT08
SPAT08 PNEUMATSKA T-racva PVC
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 8
 65,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 78,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT10
SPAT10 PNEUMATSKA T-racva PVC
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 10
 80,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 96,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT12
SPAT12 PNEUMATSKA T-racva PVC
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 12
 90,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 108,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT12x12x10
SPAT12x12x10 PNEUMATSKA T-racva PVC
Push-in (pneumatska) T-racva-reducir za crevo fi 12 na levoj i desnoj strani i fi 10 u sredini
 110,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 132,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT14
SPAT14 PNEUMATSKA T-racva PVC
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 14
 210,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 252,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT15
SPAT15 PNEUMATSKA T-racva PVC
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 15
 210,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 252,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT16
SPAT16 PNEUMATSKA T-racva PVC
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 16
 210,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 252,00 RSD (porezi su uključeni)