T-RAČVA SPAT....

SPAT06
SPAT06 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 6
 71,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 86,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT04
SPAT04 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 4
 71,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 86,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT05
SPAT05 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 5
 71,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 86,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT08
SPAT08 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 8
 76,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 92,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT10
SPAT10 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 10
 95,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 114,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT07
SPAT07 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 7
 95,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 114,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT12
SPAT12 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 12
 106,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 128,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT09
SPAT09 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 9
 119,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 143,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT12x12x10
SPAT12x12x10 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva-reducir za crevo fi 12 na levoj i desnoj strani i fi 10 u sredini
 130,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 157,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT11
SPAT11 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 11
 135,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 163,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT14
SPAT14 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 14
 250,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 300,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT15
SPAT15 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 15
 250,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 300,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT16
SPAT16 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 16
 250,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 300,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAT13
SPAT13 T-RAČVA SPAT....
Push-in (pneumatska) T-racva za crevo fi 13
 250,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 300,00 RSD (porezi su uključeni)