CEVI ZA HIDRAULIKU

HM6L
HM6L NAVRTKA
NAVRTKA M12X1, 5 ZA CEV 6L
 19,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 23,00 RSD (porezi su uključeni)
HM8L
HM8L NAVRTKA
NAVRTKA M14X1, 5 ZA CEV 8L
 21,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 26,00 RSD (porezi su uključeni)
HM4VL
HM4VL Navrtka i usecni prsten vrlo laki red
NAVRTKA ZA CEV 4 VL (NAVOJ M8x1)
 23,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 28,00 RSD (porezi su uključeni)
HM6VL
HM6VL Navrtka i usecni prsten vrlo laki red
NAVRTKA ZA CEV 6 VL (NAVOJ M10x1)
 23,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 28,00 RSD (porezi su uključeni)
HM10L
HM10L NAVRTKA
NAVRTKA M16X1, 5 ZA CEV 10L
 25,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 30,00 RSD (porezi su uključeni)
HM8VL
HM8VL Navrtka i usecni prsten vrlo laki red
NAVRTKA ZA CEV 8 VL (NAVOJ M12x1)
 26,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 32,00 RSD (porezi su uključeni)
HM6S
HM6S NAVRTKA
NAVRTKA M14X1, 5 ZA CEV 6S
 28,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 34,00 RSD (porezi su uključeni)
HM8S
HM8S NAVRTKA
NAVRTKA M16X1, 5 ZA CEV 8S
 30,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 37,00 RSD (porezi su uključeni)
HM10VL
HM10VL Navrtka i usecni prsten vrlo laki red
NAVRTKA ZA CEV 10 VL (NAVOJ M14x1)
 31,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 38,00 RSD (porezi su uključeni)
HM12L
HM12L NAVRTKA
NAVRTKA M18X1, 5 ZA CEV 12L
 32,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 39,00 RSD (porezi su uključeni)
HM10S
HM10S NAVRTKA
NAVRTKA M18X1, 5 ZA CEV 10S
 36,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 44,00 RSD (porezi su uključeni)
HM12VL
HM12VL Navrtka i usecni prsten vrlo laki red
NAVRTKA ZA CEV 12 VL (NAVOJ M16x1)
 36,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 44,00 RSD (porezi su uključeni)
HM12S
HM12S NAVRTKA
NAVRTKA M20X1, 5 ZA CEV 12S
 45,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 54,00 RSD (porezi su uključeni)
HM15L
HM15L NAVRTKA
NAVRTKA M22X1, 5 ZA CEV 15L
 55,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 66,00 RSD (porezi su uključeni)
HM14S
HM14S NAVRTKA
NAVRTKA M22X1, 5 ZA CEV 14S
 65,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 78,00 RSD (porezi su uključeni)
HM16S
HM16S NAVRTKA
NAVRTKA M24X1, 5 ZA CEV 16S
 80,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 97,00 RSD (porezi su uključeni)
HM18L
HM18L NAVRTKA
NAVRTKA M26X1, 5 ZA CEV 18L
 85,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 103,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-106
DRŽAČ CEVI OBL G3-106 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 6 mm.
 89,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 107,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-108
DRŽAČ CEVI OBL G3-108 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 8 mm
 94,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 113,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-110
DRŽAČ CEVI OBL G3-110 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 10 mm
 100,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 120,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-112
DRŽAČ CEVI OBL G3-112 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 12 mm
 100,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 120,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-215
DRŽAČ CEVI OBL G3-215 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 15 mm
 110,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 132,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-106
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-106 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 6mm.
 110,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 132,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-108
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-108 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 8mm.
 110,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 132,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-110
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-110 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 10mm.
 110,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 132,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-112
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-112 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 12mm.
 110,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 132,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-216
DRŽAČ CEVI OBL G3-216 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 16 mm
 120,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 145,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-218
DRŽAČ CEVI OBL G3-218 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 18 mm
 120,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 145,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-214
DRŽAČ CEVI OBL G3-214 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 14 mm
 131,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 158,00 RSD (porezi su uključeni)
HM22L
HM22L NAVRTKA
NAVRTKA M30X2 ZA CEV 22L
 132,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 159,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-320
DRŽAČ CEVI OBL G3-320 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 20 mm
 141,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 170,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-322
DRŽAČ CEVI OBL G3-322 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 22 mm
 141,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 170,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-325
DRŽAČ CEVI OBL G3-325 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 25 mm
 141,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 170,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-215
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-215 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 15mm.
 141,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 170,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-216
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-216 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 16mm.
 141,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 170,00 RSD (porezi su uključeni)
HM20S
HM20S NAVRTKA
NAVRTKA M30X2 ZA CEV 20S
 145,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 175,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-428
DRŽAČ CEVI OBL G3-428 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 28 mm
 152,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 183,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-430
DRŽAČ CEVI OBL G3-430 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 30 mm
 152,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 183,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-218
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-218 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 18mm.
 152,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 183,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-214
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-214 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 14mm.
 162,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 195,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-320
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-320 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 20mm.
 173,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 208,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-322
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-322 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 22mm.
 173,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 208,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-325
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-325 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 25mm.
 184,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 221,00 RSD (porezi su uključeni)
HM28L
HM28L NAVRTKA
NAVRTKA M36X2 ZA CEV 28L
 185,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 223,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-535
DRŽAČ CEVI OBL G3-535 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 35 mm
 194,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 233,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI OBL G3-538
DRŽAČ CEVI OBL G3-538 DRŽAČI ZA CEVI
Držač za instalacione cevi i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 38 mm
 194,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 233,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-428
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-428 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 28mm.
 205,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 246,00 RSD (porezi su uključeni)
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-430
DRŽAČ CEVI DUPLI OBT G1-430 DRŽAČI ZA CEVI DUPLI
Držač za instalacione cevi-dupli i hidraulična creva, odgovara za cev spoljnog prečnika 30mm.
 205,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 246,00 RSD (porezi su uključeni)
Pogledaj rezultate 1 to 48 od 57