COLOVNO KOLENO

LMG04
LMG04 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G1/4
 177,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 212,40 RSD (porezi su uključeni)
LFFG04
LFFG04 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G1/4
 195,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 234,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG06
LMG06 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G3/8
 244,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 292,80 RSD (porezi su uključeni)
LFFG06
LFFG06 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G3/8
 256,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 307,20 RSD (porezi su uključeni)
LMG02FGG02
LMG02FGG02 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1/8
 290,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 348,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG04FGG04
LMG04FGG04 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1/4
 305,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 366,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG08
LMG08 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G1/2
 342,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 410,40 RSD (porezi su uključeni)
LFFG08
LFFG08 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G1/2
 342,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 410,40 RSD (porezi su uključeni)
LMGK04FGG04
LMGK04FGG04 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) 1/4, zenski navoj (navrtka) G1/4
 366,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 439,20 RSD (porezi su uključeni)
LMG06FGG06
LMG06FGG06 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G3/8
 390,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 468,00 RSD (porezi su uključeni)
LMGK06FGG06
LMGK06FGG06 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) 3/8, zenski navoj (navrtka) G3/8
 451,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 541,20 RSD (porezi su uključeni)
LMG12
LMG12 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G3/4
 561,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 673,20 RSD (porezi su uključeni)
LMG08FGG08
LMG08FGG08 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1/2
 573,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 687,60 RSD (porezi su uključeni)
LMGK08FGG08
LMGK08FGG08 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) G1/2, zenski navoj (navrtka) G1/2
 634,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 760,80 RSD (porezi su uključeni)
LFFG12
LFFG12 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G3/4
 683,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 819,60 RSD (porezi su uključeni)
LMG12FGG12
LMG12FGG12 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G3/4
 708,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 849,60 RSD (porezi su uključeni)
LMGK12FGG12
LMGK12FGG12 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) G3/4, zenski navoj (navrtka) G3/4
 903,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.083,60 RSD (porezi su uključeni)
LMG16
LMG16 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G1"
 915,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.098,00 RSD (porezi su uključeni)
LFFG16
LFFG16 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G1
 1.000,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.200,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG16FGG16
LMG16FGG16 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1"
 1.110,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.332,00 RSD (porezi su uključeni)
LMGK16FGG16
LMGK16FGG16 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) G1", zenski navoj (navrtka) G1"
 1.671,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.005,20 RSD (porezi su uključeni)
LMG20
LMG20 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G1.1/4"
 1.842,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.210,40 RSD (porezi su uključeni)
LMG20FGG20
LMG20FGG20 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1.1/4
 2.074,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.488,80 RSD (porezi su uključeni)