COLOVNO KOLENO

LMG04
LMG04 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G1/4
 185,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 223,00 RSD (porezi su uključeni)
LFFG04
LFFG04 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G1/4
 205,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 246,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG06
LMG06 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G3/8
 255,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 307,00 RSD (porezi su uključeni)
LFFG06
LFFG06 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G3/8
 269,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 323,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG02FGG02
LMG02FGG02 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1/8
 304,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 365,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG04FGG04
LMG04FGG04 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1/4
 320,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 384,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG08
LMG08 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G1/2
 359,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 431,00 RSD (porezi su uključeni)
LFFG08
LFFG08 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G1/2
 359,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 431,00 RSD (porezi su uključeni)
LMGK04FGG04
LMGK04FGG04 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) 1/4, zenski navoj (navrtka) G1/4
 384,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 461,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG06FGG06
LMG06FGG06 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G3/8
 409,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 491,00 RSD (porezi su uključeni)
LMGK06FGG06
LMGK06FGG06 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) 3/8, zenski navoj (navrtka) G3/8
 473,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 568,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG12
LMG12 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G3/4
 589,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 707,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG08FGG08
LMG08FGG08 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1/2
 601,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 722,00 RSD (porezi su uključeni)
LMGK08FGG08
LMGK08FGG08 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) G1/2, zenski navoj (navrtka) G1/2
 665,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 799,00 RSD (porezi su uključeni)
LFFG12
LFFG12 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G3/4
 717,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 861,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG12FGG12
LMG12FGG12 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G3/4
 743,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 892,00 RSD (porezi su uključeni)
LMGK12FGG12
LMGK12FGG12 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) G3/4, zenski navoj (navrtka) G3/4
 948,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.138,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG16
LMG16 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G1"
 960,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.153,00 RSD (porezi su uključeni)
LFFG16
LFFG16 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G1
 1.050,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.260,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG16FGG16
LMG16FGG16 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1"
 1.165,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.399,00 RSD (porezi su uključeni)
LMGK16FGG16
LMGK16FGG16 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) G1", zenski navoj (navrtka) G1"
 1.754,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.105,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG20
LMG20 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G1.1/4"
 1.934,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.321,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG20FGG20
LMG20FGG20 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1.1/4
 2.177,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.613,00 RSD (porezi su uključeni)