COLOVNO KOLENO

LMG04
LMG04 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G1/4
 210,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 253,00 RSD (porezi su uključeni)
LFFG04
LFFG04 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G1/4
 231,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 278,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG06
LMG06 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G3/8
 290,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 348,00 RSD (porezi su uključeni)
LFFG06
LFFG06 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G3/8
 305,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 366,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG02FGG02
LMG02FGG02 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1/8
 345,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 414,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG04FGG04
LMG04FGG04 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1/4
 363,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 436,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG08
LMG08 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G1/2
 408,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 490,00 RSD (porezi su uključeni)
LFFG08
LFFG08 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G1/2
 408,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 490,00 RSD (porezi su uključeni)
LMGK04FGG04
LMGK04FGG04 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) 1/4, zenski navoj (navrtka) G1/4
 435,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 523,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG06FGG06
LMG06FGG06 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G3/8
 464,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 557,00 RSD (porezi su uključeni)
LMGK06FGG06
LMGK06FGG06 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) 3/8, zenski navoj (navrtka) G3/8
 535,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 643,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG12
LMG12 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G3/4
 668,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 802,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG08FGG08 NOVO
LMG08FGG08 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1/2
 681,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 818,00 RSD (porezi su uključeni)
LMGK08FGG08
LMGK08FGG08 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) G1/2, zenski navoj (navrtka) G1/2
 755,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 906,00 RSD (porezi su uključeni)
LFFG12
LFFG12 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G3/4
 814,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 977,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG12FGG12
LMG12FGG12 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G3/4
 843,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.012,00 RSD (porezi su uključeni)
LMGK12FGG12
LMGK12FGG12 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) G3/4, zenski navoj (navrtka) G3/4
 1.075,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.291,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG16
LMG16 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G1"
 1.090,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.308,00 RSD (porezi su uključeni)
LFFG16
LFFG16 BSPP KOLENO-Ženski navoj
Žensko koleno G1
 1.190,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.429,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG16FGG16
LMG16FGG16 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1"
 1.321,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.586,00 RSD (porezi su uključeni)
LMGK16FGG16
LMGK16FGG16 BSPP UVRTNO-PODESIVO KOLENO-Muško BSPT-Ženski BSPP navoj
Uvrtno p odesivo koleno, muski konusni navoj (BSPT) G1", zenski navoj (navrtka) G1"
 1.989,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.387,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG20
LMG20 BSPP KOLENO-Muški navoj
Musko koleno G1.1/4"
 2.193,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.632,00 RSD (porezi su uključeni)
LMG20FGG20
LMG20FGG20 BSPP PODESIVO KOLENO-Muško-ženski navoj
Muško-žensko p odesivo koleno sa navojem G1.1/4
 2.470,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.964,00 RSD (porezi su uključeni)