DKOS NP8

PRIKLJUČAK ''B'' (DKOS ) NP8 12S
PRIKLJUČAK ''B'' (DKOS ) NP8 12S B ( DKOS ,DKS)
ŽENSKI PRIKLJUČAK ( SA MATICOM) M20X1, 5 12S ZA CREVO NP8
 136,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 164,00 RSD (porezi su uključeni)
PRIKLJUČAK ''B'' (DKOS ) M18X1,5 10S NP8
PRIKLJUČAK ''B'' (DKOS ) M18X1,5 10S NP8 B ( DKOS ,DKS)
ŽENSKI PRIKLJUČAK ( SA MATICOM) M18X1, 5 10S ZA CREVO NP8
 173,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 208,00 RSD (porezi su uključeni)
PRIKLJUČAK ''B2'' (DKOS 90) NP8 12S
PRIKLJUČAK ''B2'' (DKOS 90) NP8 12S B2 ( DKOS 90, KRIVINA 90)
ŽENSKI PRIKLJUČAK ( SA MATICOM) M20X1, 5 12S ZA CREVO NP8 KRIVINA 90º
 235,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 282,00 RSD (porezi su uključeni)
PRIKLJUČAK ''B'' (DKOS ) M20X1,5 10S NP10 14T
PRIKLJUČAK ''B'' (DKOS ) M20X1,5 10S NP10 14T B ( DKOS ,DKS)
ŽENSKI PRIKLJUČAK ( SA MATICOM) M20X1, 5 14S ZA CREVO NP10
 261,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 314,00 RSD (porezi su uključeni)
PRIKLJUČAK ''B1'' (DKOS 45) NP8 12S
PRIKLJUČAK ''B1'' (DKOS 45) NP8 12S B1 ( DKOS 45, KRIVINA 45)
ŽENSKI PRIKLJUČAK ( SA MATICOM) M20X1, 5 12S ZA CREVO NP8 KRIVINA 45º
 297,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 357,00 RSD (porezi su uključeni)
PRIKLJUČAK ''B2'' (DKOS 90) M18X1,5 10S NP8
PRIKLJUČAK ''B2'' (DKOS 90) M18X1,5 10S NP8 B2 ( DKOS 90, KRIVINA 90)
ŽENSKI PRIKLJUČAK ( SA MATICOM) M18X1, 5 10S ZA CREVO NP8 KRIVINA 90°
 392,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 471,00 RSD (porezi su uključeni)