Klip

PU 20x28x6 MA39
PU 20x28x6 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 160,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 192,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 20x30x10 MA39
PU 20x30x10 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 160,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 192,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 22x32x6 MA39
PU 22x32x6 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 170,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 204,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 35x43x7 MA39
PU 35x43x7 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 200,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 240,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 32x42x10 MA39
PU 32x42x10 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 220,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 264,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 30x45x10 MA39
PU 30x45x10 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 240,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 288,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 35x45x7 MA39
PU 35x45x7 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 240,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 288,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 40x50x7,3 MA39
PU 40x50x7,3 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 250,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 300,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 40x50x10 MA39
PU 40x50x10 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 260,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 312,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 45x55x10 MA39
PU 45x55x10 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 270,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 324,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 40x55x10 MA39
PU 40x55x10 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 270,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 324,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 50x65x10 MA39
PU 50x65x10 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 280,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 336,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 60x70x11,5 MA39
PU 60x70x11,5 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 320,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 384,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 60x75x12 MA39
PU 60x75x12 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 325,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 390,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 63x73x12 MA39
PU 63x73x12 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 325,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 390,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 65x75x11,5 MA39
PU 65x75x11,5 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 330,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 396,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 70x80x11,5 MA39
PU 70x80x11,5 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 340,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 408,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 70x90x12 MA39
PU 70x90x12 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 360,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 432,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 80x95x11,5 MA39
PU 80x95x11,5 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 360,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 432,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 85x100x12 MA39
PU 85x100x12 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 380,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 456,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 90x100x12 MA39
PU 90x100x12 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 390,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 468,00 RSD (porezi su uključeni)
PU 90x110x12 MA39
PU 90x110x12 MA39 PU ZAPTIVKA MA39
Klipna zaptivka sa asimetricnim usnama koje se seku pod uglom manjim od 45 °. Na unutrašnjem zidu...
 410,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 492,00 RSD (porezi su uključeni)