NASTAVAK ZA PNEUMATSKA CREVA

SPA4
SPA4 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø4
 41,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 50,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA6
SPA6 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø6
 52,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 63,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA8
SPA8 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø8
 57,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 69,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAØ6-Ø4
SPAØ6-Ø4 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA
 57,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 69,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA5
SPA5 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø5
 63,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 76,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA10
SPA10 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø10
 63,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 76,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAØ8-Ø6
SPAØ8-Ø6 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA
 68,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 82,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA12
SPA12 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø12
 73,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 88,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAØ10-Ø8
SPAØ10-Ø8 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA
 79,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 95,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAM6
SPAM6 PNEUMATSKI NASTAVNI METALNI
NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø6, METALNI
 178,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 214,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA14
SPA14 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø14
 189,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 227,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA15
SPA15 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø15
 189,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 227,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA16
SPA16 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø16
 205,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 246,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAM8
SPAM8 PNEUMATSKI NASTAVNI METALNI
NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø8, METALNI
 236,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 284,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAM10
SPAM10 PNEUMATSKI NASTAVNI METALNI
NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø10, METALNI
 283,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 340,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAM12
SPAM12 PNEUMATSKI NASTAVNI METALNI
NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø12, METALNI
 346,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 416,00 RSD (porezi su uključeni)