NASTAVAK ZA PNEUMATSKA CREVA

NASTAVAK Ø4
NASTAVAK Ø4 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø4
 40,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 48,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK Ø6
NASTAVAK Ø6 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø6
 45,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 54,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK Ø8
NASTAVAK Ø8 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø8
 50,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 60,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK-REDUKCIONI Ø6-Ø4
NASTAVAK-REDUKCIONI Ø6-Ø4 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA
 53,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 63,60 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK Ø10
NASTAVAK Ø10 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø10
 60,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 72,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK Ø5
NASTAVAK Ø5 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø5
 60,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 72,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK-REDUKCIONI Ø8-Ø6
NASTAVAK-REDUKCIONI Ø8-Ø6 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA
 65,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 78,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK Ø12
NASTAVAK Ø12 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø12
 70,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 84,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK-REDUKCIONI Ø10-Ø8
NASTAVAK-REDUKCIONI Ø10-Ø8 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA
 75,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 90,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK Ø6 METALNI
NASTAVAK Ø6 METALNI PNEUMATSKI NASTAVNI METALNI
NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø6, METALNI
 160,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 192,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK Ø15
NASTAVAK Ø15 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø15
 180,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 216,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK Ø14
NASTAVAK Ø14 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø14
 180,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 216,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK Ø16
NASTAVAK Ø16 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø16
 195,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 234,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK Ø8 METALNI
NASTAVAK Ø8 METALNI PNEUMATSKI NASTAVNI METALNI
NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø8, METALNI
 210,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 252,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK Ø10 METALNI
NASTAVAK Ø10 METALNI PNEUMATSKI NASTAVNI METALNI
NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø10, METALNI
 270,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 324,00 RSD (porezi su uključeni)
NASTAVAK Ø12 METALNI
NASTAVAK Ø12 METALNI PNEUMATSKI NASTAVNI METALNI
NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø12, METALNI
 330,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 396,00 RSD (porezi su uključeni)