PA 4X2

SPA4
SPA4 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø4
 41,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 50,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA6
SPA6 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø6
 52,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 63,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA8
SPA8 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø8
 57,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 69,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAØ6-Ø4
SPAØ6-Ø4 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA
 57,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 69,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA5
SPA5 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø5
 63,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 76,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA10
SPA10 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø10
 63,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 76,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAØ8-Ø6
SPAØ8-Ø6 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA
 68,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 82,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA12
SPA12 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø12
 73,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 88,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAØ10-Ø8
SPAØ10-Ø8 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK-REDUCIR ZA PA, PE CREVA
 79,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 95,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA14
SPA14 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø14
 189,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 227,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA15
SPA15 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø15
 189,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 227,00 RSD (porezi su uključeni)
SPA16
SPA16 PNEUMATSKI PRIKLJUČCI- NASTAVAK PVC
PVC NASTAVAK ZA PA, PE CREVO Ø16
 205,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 246,00 RSD (porezi su uključeni)