PRIKLJUCAK A7 ZA V2NP13

PRIKLJUCAK A7 (DKR 90°) NP12
PRIKLJUCAK A7 (DKR 90°) NP12 " A7" ( DKR KRIVINA 90)- BSPP NAVOJ
PRIKLJUCAK SA MATICOM G1/2, KONUS 60° KRIVINA 90°- DKR 90° G1/2 NP12
280,83  RSD (porezi nisu uključeni)
337,00  RSD (porezi su uključeni)
PRIKLJUCAK A7 (DKR 90°) NP12 G5/8
PRIKLJUCAK A7 (DKR 90°) NP12 G5/8 " A7" ( DKR KRIVINA 90)- BSPP NAVOJ
PRIKLJUCAK SA MATICOM G5/8, KONUS 60° KRIVINA 90°- DKR 90° G5/8 NP12
553,33  RSD (porezi nisu uključeni)
664,00  RSD (porezi su uključeni)
PRIKLJUCAK A7 (DKR 90°) NP12 G3/4
PRIKLJUCAK A7 (DKR 90°) NP12 G3/4 " A7" ( DKR KRIVINA 90)- BSPP NAVOJ
PRIKLJUCAK SA MATICOM G3/4, KONUS 60° KRIVINA 90°- DKR 90° G3/4 NP12
666,67  RSD (porezi nisu uključeni)
800,00  RSD (porezi su uključeni)