TRAKTORSKA CREVA-CREVA I PRIKLJUCCI ZA GORIVO, ULJE, MANOMETAR,VAZDUH