UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)

UNIB06L/S
UNIB06L/S UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 6 L/S po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP106
UNIP106 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø6 L/S
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP108
UNIP108 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø8 L/S
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP110
UNIP110 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø10 L/S
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP112
UNIP112 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø12 L/S
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP114
UNIP114 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø14 L/S
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP115
UNIP115 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø15 L
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP116
UNIP116 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø16 S
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP118
UNIP118 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø18 L
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP120
UNIP120 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø20 S
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP122
UNIP122 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø22 L
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP125
UNIP125 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø25 S
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP128
UNIP128 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø28 L
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP130
UNIP130 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø30 S
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP135
UNIP135 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø35 L
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP138
UNIP138 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø38 S
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIP142
UNIP142 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Vodjica za cev Ø42 L
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB08L
UNIB08L UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 8 L/S po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB10L
UNIB10L UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 10 L/S po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB12L
UNIB12L UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 12 L/S po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB14S
UNIB14S UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 14 S po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB15L
UNIB15L UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 15 L po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB16S
UNIB16S UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 16 S po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB18L
UNIB18L UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 18 L po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB20S
UNIB20S UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 20 S po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB22L
UNIB22L UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 22 L po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB25S
UNIB25S UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 25 S po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB28L
UNIB28L UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 28 L po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB30S
UNIB30S UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 30 S po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB35L
UNIB35L UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 35 L po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB38S
UNIB38S UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 38 S po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
UNIB42L
UNIB42L UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Konus-alat za predmontažu (usecanje) usečnog prstena 42 L po DIN2353 ( ISO 8434-1) Usecanje...
7.725,00  RSD (porezi nisu uključeni)
9.270,00  RSD (porezi su uključeni)
USFLMAN - DIN2353 - ISO 8434-1
USFLMAN - DIN2353 - ISO 8434-1 UNISPEED USFL/01 MAN -DIN 2353 (ISO 8434-1)
Alat za izradu krajeva na bešavnim hidruličnim cevima Uz dodatak odgovarajućih nastavaka moguće...
278.580,00  RSD (porezi nisu uključeni)
334.296,00  RSD (porezi su uključeni)