UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º, O+P

UNISFL06
UNISFL06 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 6 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL08
UNISFL08 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 8 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL10
UNISFL10 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 10 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL12
UNISFL12 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 12 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL15
UNISFL15 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 15 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL016
UNISFL016 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 16 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL25
UNISFL25 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 25 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL30
UNISFL30 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 30 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL20
UNISFL20 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 20 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL14
UNISFL14 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 14 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL18
UNISFL18 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 18 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL22
UNISFL22 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 22 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL28
UNISFL28 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 28 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL35
UNISFL35 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 35 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL38
UNISFL38 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 38 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
UNISFL42
UNISFL42 UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Konus-alat za razvrtanje cevi Ø 42 po UNI ISO 8434-2- JIC 37. Razvrtanje - izrada konusa se vrši...
28.000,00  RSD (porezi nisu uključeni)
33.600,00  RSD (porezi su uključeni)
USFLMAN JIC37 (UNI ISO 8434-2)
USFLMAN JIC37 (UNI ISO 8434-2) UNISPEED USFL/01 MAN -UNI ISO 8434-2 - JIC37º
Alat za izradu krajeva na bešavnim hidruličnim cevima po UNI ISO 8434-2-JIC 37 Uz dodatak...
423.580,00  RSD (porezi nisu uključeni)
508.296,00  RSD (porezi su uključeni)