UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G

Uvtrno koleno za pneumatiku

SPAK04-G1/4''
SPAK04-G1/4'' UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G1/4" za crevo Ø4
 90,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 109,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK04-G1/8
SPAK04-G1/8 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G1/8" za crevo Ø4
 100,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 120,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK06-G1/8
SPAK06-G1/8 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G1/8" za crevo Ø6
 100,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 120,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK08-G1/8
SPAK08-G1/8 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G1/8" za crevo Ø8
 106,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 128,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK08-G1/4
SPAK08-G1/4 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G1/4" za crevo Ø8
 119,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 143,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK06-G1/4
SPAK06-G1/4 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G1/4" za crevo Ø6
 129,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 155,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK10-G1/8
SPAK10-G1/8 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G1/8" za crevo Ø10
 143,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 172,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK10-G1/4
SPAK10-G1/4 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku sa krajevima G1/4" za crevo Ø10
 143,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 172,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK08-G3/8
SPAK08-G3/8 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G3/8" za crevo Ø8
 143,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 172,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK06-G3/8
SPAK06-G3/8 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G3/8" za crevo Ø6
 143,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 172,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK10-G3/8
SPAK10-G3/8 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku sa krajevima G3/8" za crevo Ø10
 155,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 186,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK12-G1/4
SPAK12-G1/4 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku 1/4" za crevo Ø12
 214,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 257,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK12-G1/8
SPAK12-G1/8 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G1/8" za crevo Ø6
 225,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 271,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK12-G3/8
SPAK12-G3/8 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G3/8" za crevo Ø12
 225,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 271,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK06-G1/2
SPAK06-G1/2 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G1/2" za crevo Ø6
 225,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 271,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK08-G1/2
SPAK08-G1/2 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G1/2" za crevo Ø8
 225,83 RSD (porezi nisu uključeni)
 271,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK10-G1/2
SPAK10-G1/2 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G1/2" za crevo Ø10
 239,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 287,00 RSD (porezi su uključeni)
SPAK12-G1/2
SPAK12-G1/2 UVRTNO KOLENO COLOVNO SPAK....G
Uvrtno koleno za pneumatiku G1/2" za crevo Ø12
 239,17 RSD (porezi nisu uključeni)
 287,00 RSD (porezi su uključeni)