SLAVINE, BRZORASTAVLJAJUCE SPOJNICE I OKRETNICE ZA HIDRAULIKU